Θέσεις 151

ISBN: issn 1106-2142
διαστάσεις: 24x17εκ.
τιμή: 7.00€
Θέσεις 151

Transform!Η ριζοσπαστική Αριστερά στην Ευρώπη
Να ξαναβρούμε την ελπίδα

ISBN: 1791-3306
διαστάσεις: 24x17εκ.
τιμή: 12.00€
Transform!Η ριζοσπαστική Αριστερά στην Ευρώπη

Δείγμα

διαστάσεις: 0x0εκ.
τιμή: 0.00€
Δείγμα

Φιλοσοφία και Οικολογική Ηθική

Τι είναι πριν απ’ όλα η Φύση; Τι είναι η Ηθική εν γένει, προτού να κάνουμε λόγο ειδικά για οικολογική ή περιβαλλοντική ηθική; Πώς δέον να αιτιολογούνται οι ηθικές κρίσεις για οτιδήποτε; Γιατί προκαλούνται οικολογικά προβλήματα, ιδίως πώς προξενεί η ανθρώπινη δράση εν κοινωνία τη γέννηση και επιδείνωσή τους; Πώς λαμβάνει χώρα ο μεταβολισμός των μελών του ανθρώπινου είδους μέσα στον φυσικό κόσμο; Μέσω τίνων κοινωνικών σχέσεων παραγωγής, ανταλλαγής, κατανάλωσης, άρα και στη βάση τι είδους σχέσεων ιδιοποίησης του υλικού κόσμου και του κοινωνικού πλούτου; Τέτοια ερωτηματικά μας καλούν να δοκιμάσουμε τους όρους προς απάντησή τους μέσα από το αναντικατάστατο πρίσμα της Φιλοσοφίας (θεω­ρητικής και πρακτικής), αλλά και της κοινωνικής θεωρίας. Μόνον έτσι καθίσταται θεμιτό να θεμελιωθούν βασικές και δεσμευτικές θέσεις σχετικά με το ηθικό και δικαϊικό ζήτημα: πώς οφείλουμε να δρούμε μέσα στον έμβιο κόσμο; Πώς οφείλουμε έναντι αλλήλων να πράττουμε ως προς τα ζώα;
ISBN: 978-960-9535-66-3
διαστάσεις: 21x14εκ.
τιμή: 16.00€

Critical Education

διαστάσεις: 0x0εκ.
τιμή: 0.00€
Critical Education

Contemporary Aproaches

διαστάσεις: 0x0εκ.
τιμή: 0.00€
Contemporary Aproaches

Ψυχολογικά θέματα
Έκδοση του συλλόγου ελλήνων ψυχολόγων

ISBN: issn 1106-1634
διαστάσεις: 24x17εκ.
τιμή: 10.00€
Ψυχολογικά θέματα