ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣΝΕΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥΕΜΕΑ - ΤΟΠΙΚΑΝΗΣΟΣ ARTΚΑΤΑΛΟΓΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΣΥΝΔΕΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISH
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
> 15.3.2013
Rojda Azizoğlu, Γιῶργος Φαράκλας, H δημοκρατία στην εξορία

Εἶναι ἡ δημοκρατικὴ ἐντολὴ μιὰ πολυ­τέλεια σὲ συνθῆκες κρίσης; Ἀλήθεια, ὑπὸ ποιές οἰκονομικὲς προϋποθέσεις ὑπάρχει πολιτικὴ ἐλευθερία; Ὁ Ρουσσὼ ἀπαντᾶ ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει πολιτικὴ ἐλευθερία ἂν κανεὶς δὲν εἶναι τόσο φτωχός, ὥστε νὰ πρέπει νὰ πουλήσει τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ ζήσει, καὶ κανεὶς τόσο πλούσιος, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἀγοράσει. Ἕνα οἰκονομικὸ σύστημα ποὺ προϋποθέτει καὶ ἀναπαράγει ἕνα τέτοιο ποιοτικὸ χάσμα ἀπειλεῖ, ὄντως, τὴν δημοκρατία. Ἡ συγκυρία ἀπεικονίζει μιὰ μορφὴ αὐτοῦ τοῦ προβλήματος. Ὅταν παγκόσμιες κινήσεις κεφαλαίων ἀπο­βαίνουν αἴφνης εἰς βάρος μιᾶς χώρας, ὅταν ἡ δημοκρατικὴ ἐντολὴ ἐκβιάζεται στὸ ὄνομα φυσικῶν δυνάμεων πέραν κάθε δημοκρατικοῦ ἐλέγχου, φανερώ­νονται τὰ ὅρια τῆς δημοκρατικότητας τοῦ διχασμένου τούτου κόσμου.
επιστροφή
copyright νήσος